Het stoppen van de illegale handel in wilde dieren

Tasikoki opvangcentrum voor wilde dieren in Noord Sulawesi werd eind jaren ’90 opgestart door Dr. Willie Smits. Samen met een aantal andere reddingscentra in Indonesië was het doel om de illegale handel in wilde dieren een halt toe te roepen.

 

 

 

Het Indonesische Ministerie van Bosbouw steunt Tasikoki bij de bestrijding van de handel in en de smokkel van bedreigde diersoorten. Deze samenwerking heeft geresulteerd in de huisvesting en verzorging van ongeveer 100 verschillende soorten dieren. Het Ministerie van Bosbouw betaalt slechts minder dan 5% van de kosten van het centrum en we zijn daarom volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties voor de verzorging van de dieren. Noord Sulawesi is een bekende route voor de smokkel van wilde dieren vanuit Indonesië naar de wereldmarkt via de Filippijnen. Bedreigde dieren uit de hele Indonesische archipel hebben te lijden onder deze handelsroute. Naast de vele diersoorten uit Sulawesi heeft het centrum momenteel bijvoorbeeld ook dieren uit :
– Sumatra: Siamang-apen
– Kalimantan: orang-oetans, gibbons en zonneberen
– Java: Javaanse luipaarden en schildpadden
– Papoea: Kasuaris, papegaaien en krokodillen.

Tasikoki bevindt zich dus op een strategische locatie om de autoriteiten te helpen bij de aanpak van deze criminaliteit en om in beslag genomen dieren te rehabiliteren. Het centrum beschikt over een team van toegewijde medewerkers, die de dieren verzorgen, hen laten herstellen en, indien mogelijk, klaarmaken voor herintroductie in het wild. 

We hebben je hulp nu nodig

Steun het Tasikoki Wildlife Rescue Centre

 

Support US

 

In het opvangcentrum voor wilde dieren Tasikoki zijn meer dan 2000 dieren van 110 verschillende beschermde soorten, zoals zwarte makaken, gibbons, orang-oetans, een verscheidenheid aan vogels, pythons en een Javaans luipaard. De dieren worden verzorgd tot ze weer gezond zijn en, waar mogelijk, in de natuur vrijgelaten. Masarang is ook actief betrokken bij het stoppen van de smokkel van wilde dieren en bij het in beslag nemen van illegaal verhandelde dieren. Ook geven we voorlichting en educatie aan lokale scholen en inwoners. Elke maand komen meer dan honderd schoolkinderen naar Tasikoki.
Masarang heeft een unieke biodiversiteitsdatabase opgebouwd waarin bijvoorbeeld de verspreiding van dieren, planten en bomen is gedocumenteerd. Dit is een krachtig hulpmiddel gebleken bij het herstel van aangetaste ecosystemen.