Tasikoki Wildlife Rescue

Tasikoki Wildlife Rescue heeft uw hulp hard nodig! Door de COVID-19-pandemie zijn de inkomstenbronnen van Tasikoki volledig verdwenen. De dieren van Tasikoki zijn afhankelijk van uw gulle gift. Helpt u ons mee?

Steun Tasikoki
Masarang Mountain

Een groot deel van het Indonesische tropische regenwoud is vernietigd. In Kalimantan en Sulawesi zijn grote stukken land ontbost met desastreuze gevolgen voor dieren en de lokale gemeenschappen. De Masarang-berg is een hoopvol voorbeeld om te laten zien hoe regenwoud en biodiversiteit kunnen worden hersteld.

Lees ons verhaal

“We hebben nog tijd en voldoende mogelijkheden
om de puinhoop op te ruimen die we als mensheid hebben gecreëerd.
In nauwe samenwerking met de lokale bevolking, 
beschermt
en herstelt Masarang het dierenleven en het regenwoud van Indonesie.”

Dr. Willie Smits – Oprichter Stichting Masarang

                                                                                                                                        

Temboan Beach

Masarang Foundation heeft het ongerepte Temboan-strand in Noord-Sulawesi aangekocht en daarmee gered van industriële exploitatie. Dit strand is al eeuwenlang een favoriete broedplaats voor de met uitsterven bedreigde Leatherhead Turtles.

Lees ons verhaal
Geweldige suikerpalm

De suikerpalm speelt een centrale rol in onze herbebossingsprogramma’s. Deze geweldige boom zet het zonlicht om in palmsuikersap en is een bron van inkomsten voor de lokale gemeenschappen. De suikerpalm groeit alleen in gemengde bossen en is een duurzaam alternatief voor de verwoestende oliepalmplantages.

Lees ons verhaal

Maak het mogelijk en steun ons werk

Uw donatie is essentieel om de regenwouden van Indonesië te herstellen, het leefgebied voor bedreigde dieren te behouden en lokale gemeenschappen te helpen in balans met de natuur te leven. Samen kunnen we het verschil maken!

Steun ons