Onze missie en doelen

Wij omarmen en stimuleren innovatieve projecten voor natuurbehoud door samenwerking met en ontwikkeling van de lokale bevolking in Indonesië.

 

Behoud van Indonesië’s unieke biodiversiteit

Indonesië is een van de twee landen met de grootste biodiversiteit ter wereld: er zijn meer dan 28.000 planten- en boomsoorten en 300.000 diersoorten, waarvan er vele nergens anders ter wereld voorkomen, zoals de orang-oetan en de Sumatraanse tijger. Het behoud van deze biodiversiteit is van vitaal belang: zij is essentieel voor het welzijn van de mens, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Masarang wil bedreigde diersoorten voor uitsterven behoeden.

Behoud en herstel van de regenwouden van Indonesië

Indonesië is grotendeels bedekt met tropisch regenwoud. Helaas wordt het land geconfronteerd met ontbossing in een razend tempo. Vernietiging van ecosystemen, zoetwatertekorten, overstromingen en klimaatverandering volgen. Mensen en dieren verliezen hun leefgebied. Masarang wil bestaand regenwoud beschermen en verwoest regenwoud herbebossen. Daarbij stimuleert de stichting een beter gebruik van de ecologische en economische mogelijkheden van het regenwoud.

Betere kansen voor lokale ontwikkeling

Indonesië heeft te kampen met grote armoede en onderontwikkeling. De werkloosheid is hoog en veel mensen kunnen het onderwijs voor hun kinderen niet betalen. Deze onderontwikkeling heeft een negatief effect op de natuur. Masarang wil hier verandering in brengen door samen te werken met de lokale bevolking en haar ontwikkeling te versterken. Het creëren van banen, het toegankelijk maken van onderwijs en het ondersteunen van de inheemse cultuur spelen hierbij een grote rol.

Duurzaam gebruik van landbouw- en produktiemethoden door de plaatselijke bevolking

Een groot deel van de Indonesische bevolking is voor zijn overleving afhankelijk van de natuur. Maar de ecosystemen in bossen en oceanen staan onder druk. Ze worden niet duurzaam gebruikt. Masarang wil dat er landbouw- en productiemethoden worden toegepast die niet vervuilen, die de natuur en de wilde dieren versterken en die de lokale bevolking betere opbrengsten geven. De stichting biedt ook educatie over de natuurlijke wereld om bewustzijn te creëren en de lokale bevolking echt te betrekken bij elke duurzame ontwikkeling die plaatsvindt.