Transpararantie 

Masarang International streeft naar transparantie over inkomsten, uitgaven en gesteunde projecten. Masarang heeft een onderscheidende en effectieve benadering van natuurbehoud en enkele andere belangrijke kenmerken die ervoor zorgen dat donaties zeer goed worden besteed.

 

Minimale kosten waardoor meer geld direct naar de projecten gaat

Masarang streeft ernaar dat voor elke gedoneerde euro minimaal 0,95 euro direct naar de projecten gaat. Dit kan bereikt worden doordat Masarang de overhead en administratieve kosten minimaliseert. De mensen van Masarang International zijn vrijwilligers die dit werk uit passie doen en er niet voor betaald worden. Alleen voor enkele broodnodige externe diensten (zoals boekhouding, IT-onderhoud en betalingsafhandeling) moeten vergoedingen worden betaald, maar deze zijn sterk gereduceerd gezien de charitatieve doelstelling van de stichting. Ook werkt Masarang niet met tussenpersonen (die geld kosten) en alleen met lokale werknemers die in projecten werken en een (relatief laag) lokaal loon ontvangen. Daardoor levert elke gedoneerde euro maximaal op voor het milieu.

Masarang gaat direct aan de slag met het ontvangen geld 

Masarang heeft een bestaande lokale organisatie die projecten direct kan voortzetten zodra er geld beschikbaar is. Ze heeft lokale werkers, het recht om land te kopen en is geworteld in de lokale samenleving. Er hoeven geen projecten te worden gevonden voor het geld dat binnenkomt en er hoeven geen lokale organisaties te worden ingehuurd. De organisatie kan donaties dus zonder vertraging uitgeven en ze meteen productief maken.

Masarang heeft Willie Smits, een unieke ambassadeur voor natuurbehoud

Willie Smits, de leider en oprichter van Masarang, strijdt al 25 jaar met enorme passie en kunde voor het milieu. De internationale media en vele vooraanstaande wetenschappers en politici nemen hem zeer serieus. Als gerespecteerd en bekwaam deskundige kan Willie duizenden mensen bereiken wanneer hij vertelt over problemen en oplossingen voor de natuur (bijv. in de media). Als we Willie en zijn projecten steunen kan hij nog veel meer mensen informeren, inspireren en mobiliseren om hun gedrag te veranderen en het juiste te doen.

Masarang heeft ervaring en is bekroond

Masarang wordt al gesteund door een gerenommeerde organisatie als de Rabobank Foundation en is al vele malen onderscheiden. De stichting won de Padma Award 2009 van het Indonesische Ministerie van Energie en was finalist bij de BBC World Challenge 2007. Daarnaast ontvingen 3 individuele medewerkers de hoogste milieuonderscheiding in Indonesië, de Kalpataru, uit handen van de president. Willie Smits is vele malen onderscheiden en wordt vaak geraadpleegd voor zijn mening als expert door (Internationale) media, waaronder de BBC, National geographic en CNN. Masarang heeft ook de nodige ervaring; de meeste projecten lopen minstens enkele jaren.

Masarang International streeft naar transparantie over inkomsten, uitgaven en gesteunde projecten. De publicatie van het officiële jaarverslag kan door iedereen worden ingezien. Met het publiceren van het jaarverslag voldoet Masarang verder aan de eisen die de overheid stelt aan een ANBI Stichting.

In het jaarverslag 2019 kunt u zien dat we verder zijn gegaan met het Temboan strandproject. We hebben weer aansluitende stukken land kunnen aankopen en daarmee ook het achterland veilig kunnen stellen, zodat we deze weer kunnen herbebossen.

Helaas hebben we ook minder nieuws te melden, want ons Tasikoki dierenasiel heeft een moeilijk jaar achter de rug. Als gevolg van de sociale onrust in Hong Kong en China is het aantal schoolbezoeken en vrijwilligers uit die landen drastisch afgenomen. Deze daling legt een grote druk op de financiële huishouding van Tasikoki.

Sinds 2018 is het Amphitheater in Tomohon (Sulawesi) het nieuwe geschikte onderkomen van de lokale stichting Yayasan Masarang Indonesia. Vorig jaar werd in aanwezigheid van een van de sponsoren de nieuwe bibliotheek geopend en werd het nieuwe gebouw officieel in gebruik genomen. Het is altijd bijzonder als sponsors zelf een kijkje komen nemen en Masarang Indonesia geeft hier speciale aandacht aan met een feestelijk tintje!

Op het einde van het jaar kregen we ook mooie extra publiciteit door verschillende uitzendingen op de Belgische televisie. Een paar jaar eerder hebben we in samenwerking met Sintang Orangutan Center (SOC) in Kalimantan een project gedaan om een nieuw orang-oetan release gebied op te zetten in een prachtig ongerept gebied. Dit programma is in 2019 uitgezonden, zie de eerdere verslagen op onze website.

En heel bijzonder is dat Willie Smits de Bambi prijs heeft ontvangen. Al deze extra aandacht zorgt ervoor dat het werk van Masarang onder de aandacht wordt gebracht en dus zorgt voor nieuwe belangstellenden en donaties.

Masarang International streeft naar transparantie over inkomsten, uitgaven en gesteunde projecten. De publicatie van het officiële jaarverslag kan door iedereen worden ingezien. Met het publiceren van het jaarverslag voldoet Masarang verder aan de eisen die de overheid stelt aan een ANBI Stichting.

Jaarverslag 2018

Hierbij presenteren wij het jaarverslag van 2018. Graag vragen wij speciale aandacht voor een nieuw bijzonder project dat Masarang dit jaar is gestart! In het Temboan Beach project zijn we in samenwerking met het dorpshoofd van Temboan village gestart met een aankoopprogramma om dit bijzondere strand en het achterland veilig te stellen

Overzichtskaart van Sulawesi projecten
Sulawesi projecten

Projecten Sulawesi

Het totale gebied meet 500 hectare; Masarang International heeft 900.000 euro kunnen besteden aan de aankoop van meer dan 400 hectare grond. Na het veiligstellen van het gebied gaan we in 2019 aan de slag met een beheerplan voor Temboan Beach, de start van herbebossing van onbruikbare graslanden en herstel van gebroken koralen met een speciale “Biorock” methode.

Wij verwijzen u graag naar het definitieve Masarang jaarverslag 2018. (pdf)