PRIVACY VERKLARING

Masarang International acht de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).

Masarang Internationaal
Masarang International is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50160362. Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van de Stichting Masarang International is: 822584773.
Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen door een geactualiseerde versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij adviseren u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 december 2018.
Contact kan worden gezocht via info@masarang.nl.

 

 

Verwerking persoonsgegevens
Masarang International verwerkt persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres en andere informatie die nodig is voor het innen van donaties, het versturen van de nieuwsbrief en het delen van informatie. Deze gegevens worden door uzelf verstrekt en door ons gebruikt om u van dienst te kunnen zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mail adres

Doel persoonsgegevens
Masarang International verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U per e-mail te benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bewaartermijnen
Masarang International bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit strikt noodzakelijk is om diensten voor Masarang International te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Alle informatie die aan hen wordt toevertrouwd, wordt vertrouwelijk behandeld.

 

 

Cookies
Masarang International maakt gebruik van cookies op de website. Dit is noodzakelijk voor de technische werking van onze website en het optimaliseren van het gebruikersgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle opgeslagen informatie uit uw browser worden verwijderd via ‘instellingen’.

Betalingsverwerking via Mollie
Het doen van online donaties via de website is mogelijk doordat wij gebruik maken van de diensten van Mollie. Mollie verwerkt de verkregen persoonsgegevens op basis van haar eigen verantwoordelijkheid. Zij wordt daarom niet beschouwd als verwerker, maar als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de General Data Protection Regulation (GDPR). Zie 9 van hun Privacyverklaring. . Klik hier om het te lezen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Iedere persoon wiens persoonsgegevens door Masarang International zijn verwerkt, heeft het recht op inzage en rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens. Ook heeft de persoon het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens wilt inzien of deze uit ons systeem wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@masarang.nl.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij passende technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo heeft Masarang International een gecodeerde website. Hierdoor is het voor derden onmogelijk om te achterhalen welke gegevens online worden verzonden. De door ons verkregen persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard in een beveiligde cloud-omgeving.