Herbebossingsprojecten van Masarang

Masarang heeft herbebossingsprojecten opgestart omdat in Indonesië  veel tropisch bos is vernietigd. In Kalimantan en Sulawesi zijn grote stukken land ontbost en dat heeft rampzalige gevolgen gehad. Denk daarbij aan grootschalige koolstofemissies, overstromingen, bosbranden, vernietiging van habitats, voedseltekorten, bedreigingen voor de biodiversiteit, en ga zo maar door.

 

Herbebossingsprojecten in Sulawesi en Kalimantan

Masarang heeft herbebossingsprojecten in zowel Sulawesi als Kalimantan. Met de principes van boslandbouw, een ecologisch verantwoord landbouwsysteem, wordt bosbedekking in stand gehouden naast duurzame productie van voedsel en andere natuurlijke hulpbronnen. Deze methode helpt de economische, ecologische en sociale waarde van het bos te verbeteren. Met deze principes wordt niet alleen nieuw bos aangelegd, ook de bescherming van bestaand bos wordt verbeterd.

De foto’s tonen de Masarang berg in 2004 en de situatie in 2018. De resultaten van herbebossing kunnen behoorlijk spectaculair zijn! Zie ook de berg Masarang, een van de meest succesvolle Masarang-projecten!

Masarang mountain in 2004
Masarang Mountain 2018

Steun de herbebossing 

Uw donatie is essentieel om de regenwouden van Indonesië te herstellen, het leefgebied voor bedreigde dieren te behouden en lokale gemeenschappen te helpen in balans met de natuur te leven. Samen kunnen we het verschil maken!

Support us
Wat we doen op de Masarang berg
Speel video

Doelstellingen van de herbebossing

Bosbedekking is van cruciaal belang voor:

  • Een stabiele watervoorziening in de valleien en een plaatselijk klimaat met voldoende regen en lagere temperaturen.
  • Deze regulering van water en klimaat is van groot belang voor de landbouwopbrengsten van de aangrenzende gebieden.
  • Het behoud van de diversiteit van flora en fauna (biodiversiteit) en de structuur van hun interacties (ecosysteem).
  • De productie van voedsel, hout, medicijnen, energie en andere hulpbronnen.
  • De opslag van koolstof

Met herbebossing wil Masarang het bestaande regenwoud beschermen en nieuwe tropische bosbedekking creëren. Een beter gebruik van de ecologische en economische mogelijkheden van het bos draagt bij tot ontwikkeling voor en door de plaatselijke bevolking. Op deze manier speelt de lokale bevolking een centrale rol in de bescherming van de bossen waar zij mee leven.

Lees meer

Andere Masarang Projecten

Tasikoki

Wildlife  Rescue Centre

View project
Temboan Beach

Saving endangered animal species and biodiversity

View project
Sugar Palm

The role of Sugar Palm our projects

View project