Temboan Beach

Masarang herstelt natuur Temboan Beach.

De stichting Masarang herstelt de natuur van Temboan Beach’ en heeft grote stukken land verworven langs dit strand in het Minahasa district in Noord Sulawesi, Indonesië.

 

Niet-duurzaam landbeheer op Temboan Beach

Het gebied ‘Temboan Beach’ heeft langdurig een niet-duurzaam landbeheer ondergaan, gevolgd door steeds terugkerende branden, hierdoor zijn uitgestrekte gebieden met Imperata cylindrica grasland. Deze graslanden zijn in de toekomst vatbaar voor meer branden, waardoor de opervlakte van het grasland telkens groter wordt en meer bomen aan de randen afsterven.

Temboan Beach als permanente beschermingszone

Masarang wil van dit gebied een permanente beschermingszone maken. Om deze juridische status te bereiken is een officiële procedure nodig via het regionale landagentschap om de status van landbouwgrond te veranderen in beschermd gebied en met een HGU (het recht voor Masarang om het land te beheren op elke manier die bijdraagt tot de aanwijzing als beschermd gebied). Dit proces zal parallel lopen met de afronding van het landeigendom certificaat waarbij alle verschillende stukken land, die reeds legaal zijn aangekocht van vele individuele eigenaren, worden samengevoegd tot één groot en veilig eigendom op naam van de Masarang Stichting. De lokale overheid heeft al toegezegd het proces van de statuswijziging te versnellen en steunt de aanpak van de Masarang Stichting om samen te werken aan het milieu samen met de lokale bevolking.

Steun ons temboan beach project

Uw donatie is essentieel om de regenwouden van Indonesië te herstellen, het leefgebied voor bedreigde dieren te behouden en lokale gemeenschappen te helpen in balans met de natuur te leven. Samen kunnen we het verschil maken!

Support us
Willie Smits vertelt over het werk op Temboan Beach
Play video

Doelstellingen Temboan Beach project

  • Het beschermen van het kostbare strand van Temboan en de koraalriffen (inclusief het achterland).
  • Ontwikkelen van structurele initiatieven ter bescherming van de bedreigde lederschildpad en andere zeeschildpaddensoorten door middel van patrouilles en socialisatie- en educatieprogramma’s.
  • Bescherming van de stranden tegen zeespiegelstijging door een pakket praktische maatregelen, zoals het versnellen van koraalgroei met laagspannings Biorock-systemen en het aanbrengen van strategisch geplaatste fysieke structuren om zandafzetting te bevorderen (project met Universiteit Delft).
  • De lokale gemeenschap betrekken door kleinschalige en afval vrije werkgelegenheid aan te bieden, zoals kleinschalige agroforestry, werk in herbebossing, het leveren van palmsap aan een mini suikerfabriek, de bouw en exploitatie van een eco-lodge en werken als rangers.
  • Een nieuw biodivers voedselbos aanplanten op de meer dan 100 hectare grasland om branden en erosie tegen te gaan en zo het koraal te beschermen, voedsel te produceren voor dieren ter plaatse en in Tasikoki. Een nieuw habitat te creëren voor in het wild losgelaten dieren en lokale werkgelegenheid te ondersteunen.
  • Het project zelfvoorzienend maken door de inkomsten van de ecolodge, het tappen van palmbomen, de productie van overtollig fruit, het bieden van mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en de productie van niet-hout bosproducten zoals rotan, harsen, aromatische oliën, enz.
  • Opzetten van een educatief programma en eenheid om het gebruik en de waarde van biochar (houtskoolachtige stof), veelbelovende lokale plantensoorten, milieuvriendelijke afvalvrije productiesystemen en herbebossing op basis van agroforestry aan te tonen.
  • Lokale en mogelijk buitenlandse studenten betrekken bij onderzoek naar de koraalriffen en zeegras gebieden. Maar ook nagaan hoe de herbebossing de sediment belasting vermindert van het water dat in het huidige koraal- en zeegras gebied terechtkomt en hoe dit de kwaliteit van deze twee belangrijke ecosystemen beïnvloedt.
Lees verder

Andere Masarang Projecten

Masarang Mountain

Masarang has reforestation projects in Sulawesi and Kalimantan

View project
Tasikoki

Wildlife  Rescue Centre

View project
Sugar Palm

The role of Sugar Palm our projects

View project