Tasikoki het opvangcentrum voor wilde dieren

Tasikoki het opvangcentrum voor wilde dieren behoort tot de Masarang Stichting. Het ligt in het noordelijkste puntje van Sulawesi in Indonesië, dicht bij de dieren smokkelroutes naar China en de Filippijnen.

Elk jaar worden in de naburige haven van Bitung honderden bedreigde dieren door de douane onderschept en afgeleverd bij Tasikoki, opvangcentrum voor wilde dieren. Primaten, andere zoogdieren, vogels en reptielen krijgen hier voedsel, worden professioneel verzorgd, en met Tasikoki’s rehabilitatieprogramma hebben ze een kans om weer in het wild te worden vrijgelaten.

 

Tasikoki’s budget

Het jaarlijkse budget van Tasikoki bedraagt ruwweg € 250.000. We gebruiken dit geld in de eerste plaats om de dieren te voeden, voor de bescheiden salarissen van de verzorgers/ personeel, en, last but not least, de dierenartskosten. We zijn er trots op dat vóór de Corona-crisis het grootste deel van dit geld werd bijeengebracht door internationale vrijwilligers, educatieve schoolbezoeken en opbrengsten van de ecolodge. Helaas is sinds de wereldwijde lockdown door COVID-19 alles drastisch veranderd. De inkomsten-bronnen van Tasikoki zijn verdwenen en de dieren van Tasikoki zijn nu volledig afhankelijk van de gulle giften van supporters zoals jij.

bear-tasikoki-sulawesi

We hebben je hulp nu nodig

Steun het Tasikoki Wildlife Rescue Centre

 

Support US
Onze werkzaamheden voor Tasikoki
Speel video

Tasikoki’s doelstellingen

Door het redden van bedreigde diersoorten en biodiversiteit wil Masarang:

  • De handel in wilde dieren bestrijden, illegaal verhandelde dieren in beslag nemen, ze verzorgen en waar mogelijk weer in het wild uitzetten.
  • Voorlichting geven aan de lokale bevolking over natuurbehoud en in het wild levende dieren.
  • Hoogwaardige zorg bieden aan dieren die helaas niet kunnen worden vrijgelaten omdat ze bijvoorbeeld niet in het wild kunnen overleven of omdat hun leefgebied is vernietigd.
  • Haar kennis over de ontwikkeling van de biodiversiteit in nieuw aangeplante bossen te documenteren, uit te breiden en te gebruiken.
Lees meer

Andere Masarang Projecten

Masarang Mountain

Masarang has reforestation projects in Sulawesi and Kalimantan

View project
Temboan Beach

Saving endangered animal species and biodiversity

View project
Sugar Palm

The role of Sugar Palm our projects

View project