Water van de Masarang berg!

El Nino heeft ook grote gevolgen voor de mensen op Noord-Sulawesi. Water wordt steeds schaarser, en Masarang (de berg en onze stichting) is nu heel belangrijk voor de mensen.

Masarang werkt hard voor de mensen in Tomohon, het heeft sinds 5 maanden niet geregend, en de Masarang bron van de berg wordt steeds belangrijker.

Maar er is nu ook een behoefte aan geld om de lokale bevolking te kunnen blijven helpen. Dus als je wat geld kan missen, zal dat zeer op prijs worden gesteld.

U kunt ons steunen met eenmalige gift of met een eenmalige financiële gift via Rabobank rekeningnummer NL07RABO0132619008 t.n.v. Masarang in Amsterdam.

We verwachten de komende 5 maanden geen regen, en in die zin wordt ondersteuning dus steeds belangrijker!
Een andere recente blog van Willie.

masarang_water_1