De resultaten van herbebossing 

Zowel in Sulawesi als op Kalimantan heeft Masarang verschillende kwekerijen en arboreta opgericht. Hier worden jonge bomen gekweekt die later gebruikt worden in herbebossingsprojecten. De aanplant gebeurt met de hulp van lokale scholen, kerkgemeenschappen en NGOs. Op deze manier worden bomen zoals de Tjempaka, de Pakowa en de Suikerpalm gekweekt. Masarang is een gecertificeerde leverancier van overtollige suikerpalmbomen in Indonesië.

Naast deze waardevolle bomen worden in de kwekerij zaailingen gekweekt van boomsoorten die op het punt staan met uitsterven te worden bedreigd. Op deze manier wordt kennis opgedaan over deze bedreigde soorten en worden voldoende zaden verzameld zodat de soorten kunnen worden hersteld in de ecosystemen en beschermd voor de toekomst. Een voorbeeld is de Kaima, een fruitboom die op bedreigd werd voordat Masarang hem begon te kweken en in bossen te planten. De Palawas, een zeldzame Eugiana-soort, is nog zo’n mooi voorbeeld.

Herbebossing West-Kalimantan

In 2012 en 2013 voorziet Masarang in 40.000 suikerpalmen, samen met training van ongeveer 1.000 boeren uit de meer dan 100 Dayak dorpen.

De boeren leren de suikerpalm te tappen en krijgen voorlichting over de vele toepassingen van de boom. Wij zetten ons ook in om de Dayak te helpen eigendomsrechten te verwerven over het land waarop zij al eeuwenlang wonen. Op die manier kunnen oliepalmbedrijven niet langer gemakkelijk misbruik maken van de onduidelijkheden rond de gewoonterechten op hun land.

Herbebossing Pulisan

Bijna 10 jaar geleden herbeboste Masarang 80 hectaren van een aangetaste vallei in Pulisan (Noord-Sulawesi). Op het kale grasland rondom dit bos zijn 1.000 nieuwe suikerpalmen geplant.

Dit herbebossingsproject in de vallei in Pulisan herbergt bomen zoals de Tjempaka, de Pakowa en de Suikerpalm. Dit heeft de hydrologische cyclus van dit gebied verbeterd met als gevolg dat Timbukar, een dorp 10 km verderop, nu over een schone waterbron beschikt. Bovendien leeft er een grote verscheidenheid aan vogels en wilde zwijnen in het bos. Onlangs hebben enkele boeren een paar zwarte makaken waargenomen.

Rond het bos lag een groot gebied met kaal grasland. Masarang ranger Sonny Ering heeft onder leiding van bosbouwdeskundige Harry Kaunang hier 1.000 suikerpalmen geplant. Dit konden we doen dankzij de financiële steun van onze sponsors. Op deze manier heeft Masarang een begin gemaakt met de volgende stap in de herbebossing rond Pulisan.

Steun de herbebossing 

Uw donatie is essentieel om de regenwouden van Indonesië te herstellen, het leefgebied voor bedreigde dieren te behouden en lokale gemeenschappen te helpen in balans met de natuur te leven. Samen kunnen we het verschil maken!

Support us

Herbebossing van de Masarang bergrug in Noord Sulawesi

Op de Masarang bergrug werd meer dan honderd jaar lang gekapt, verbrand en geërodeerd totdat Masarang het in 2001 kocht en het volledig herbebost heeft. Verschillende planten- en boomsoorten werden geplant, en er groeide weer een gevarieerd bos. Nu wordt het bos actief onderhouden en beschermd door de lokale bevolking in samenwerking met Masarang.

De herbebossing op Masarang heeft het volgende opgeleverd:

 • Er zijn ongeveer 1 miljoen bomen geplant.
 • De herbebossing absorbeert ongeveer 5.000 ton CO2 per jaar.
 • Een rivier uit het gebergte, die 50 jaar geleden was verdwenen, stroomt nu weer ononderbroken.
 • Zeven voorheen opgedroogde waterbronnen rond de Masarang berg produceren weer water en zijn stabiel.
 • De bronnen van Uluna en Tataaren zijn van groot belang voor de drinkwatervoorziening van de plaatselijke bevolking.
 • Overstromingen in het dorp Matani, die soms 3 keer per jaar plaatsvonden, behoren tot het verleden omdat het nieuwe bos de hydrologische werking van de bodem sterk heeft verbeterd.
 • Door duurzame bosbouw en selectieve houtoogst is economisch waardevol hout gewonnen
 • Het bos biedt werkgelegenheid in de lokale huizenbouw, duurzame bosbouw en suikerpalm- en fruitteelt.
 • De regenval in het gebied is aanzienlijk toegenomen en de plaatselijke temperatuur is aanzienlijk gedaald
 • Lagere landbouwgronden worden gevoed door bronnen; door de nu constante watertoevoer produceren ongeveer 500 hectare rijstvelden nu een oogst extra per jaar, wat overeenkomt met een extra kwart miljoen kilo rijst voor de plaatselijke bevolking.
 • Flora en fauna zijn weer tot leven gekomen. Uilen, bijvoorbeeld, hebben hun intrede gedaan en de beroemde Celebespad en planten die naar de berg zijn genoemd, zoals Osmoxylon masarangense en Begonia masarangense, zijn teruggekeerd.
 • Het nieuwe bosgebied is ook een educatief gebied voor schoolkinderen. De universiteit van Manado houdt regelmatig excursies en hun studenten doen onderzoek op de Masarang-berg.
 • Bescherming van vogels die de berg als trekroute gebruiken. Met name de grote hoeveelheden roofvogels die twee keer per jaar overvliegen.