Doneer voor ‘Masarang mountain’ en help ons de regenwouden te herstellen

Herbebossing in Sulawesi en Kaliman

Doneer voor ‘Masarang mountain’ en help met herbebossingsprojecten in Sulawesi en Kalimantan. Met de principes van ‘agroforestry’, een ecologisch verantwoord landbouwsysteem, wordt de bosbedekking gehandhaafd naast de duurzame productie van voedsel en andere natuurlijke hulpbronnen. Deze methode draagt bij tot de verbetering van de economische, ecologische en sociale waarde van het bos. Met deze principes wordt niet alleen nieuw bos aangelegd, maar wordt ook de bescherming van bestaand bos verbeterd.

 

Jouw donatie is heel belangrijk

Jouw donatie is van vitaal belang om onze ingenieuze en effectieve oplossingen voor wereldwijde problemen te implementeren. Je helpt ons het versneld uitsterven van planten en dieren, (kinder)armoede in de derde wereld, ontbossing en klimaatverandering te veranderen. Namens de kinderen, de dieren en het regenwoud: HARTELIJK DANK VOOR JE STEUN!

Masarang Donatie knop

Je kunt de donatie knop gebruiken of geld overmaken op onze bankrekening:

Iban nummer: NL07RABO0132619008
Swift address/BIC code: RABONL2U
Account nummer: 132619008
Bank: Rabobank, Amsterdam, Nederland