Temboan strand, spannende nieuwe mogelijkheden voor natuurbescherming!

Temboan strand

Temboan strand
Temboan strand

Het strand van Temboan is een lang stuk strand langs de kust in het district Minahasa in Noord-Sulawesi, Indonesië. De Stichting Masarang heeft grote delen van dit gebied verworven. Het gebied is lang niet-duurzaam beheerd. Veelvuldige branden leidden tot uitgestrekte gebieden met bloedgras. Maar dankzij vele sponsoren kunnen we samen met de plaatselijke overheid en de lokale bevolking dit gebied transformeren in een fantastisch natuurgebied.

Waarom is Temboan strand speciaal?

 • Temboan strand in Noordoost-Sulawesi is zo’n drie kilometer lang. Het gebied is een broedplaats voor verschillende soorten zeeschildpadden, waaronder de bedreigde lederschildpad;
 • Temboan strand
  Temboan strand. Nestelplaats voor de lederschildpad. Aan de linkerkant is een zoetwatermeer van 3 hectare dat wordt bezocht door veel verschillende soorten vogels.
 • Er zijn enkele mooie en nog steeds intacte koraalriffen voor een aantal van de stranden;
 • Er is zo’n 50 hectare bestaand gemengd bos met lokale fruitbomen en wilde vijgen in het gebied. We kunnen dit gebied gebruiken om dieren uit Tasikoki vrij te laten zodra hun bescherming kan worden gegarandeerd;
 • Het gebied heeft ook veel suikerpalmen en kokosnoten die allemaal een economische waarde hebben en op zijn minst in het begin duurzaam kunnen worden gebruikt;
 • Kansen voor een suikerpalmprogramma om inkomsten te genereren voor de lokale bevolking;
 • In het gebied dicht bij het strand liggen verschillende wetlands, een meer van drie hectare en enkele kleine stukken mangrovebos;
 • Naast de bovengenoemde ecotypen hebben we ook bijna een hectare nipapalmen, palmen die in brak water groeien, zie onderstaande afbeelding.
Temboan strand
Temboan strand, Nipa Palmen

Maar het strand van Temboan moet worden beschermd tegen verschillende bedreigingen.

Wat zijn de bedreigingen?

 • Stropers bejagen de schildpadden (eieren en schildpadvlees worden verkocht in ‘bushmeat’ handel);
 • Afvalwater van de landbouw en sediment agv erosie van de heuvels achter het strand heben al enkele van de riffen vernietigd. Meer vernietiging van de koraalriffen en de onderwater natuur bij het strand van Temboan, zoals de zeegrassen, zou worden gevolgd door algenovergroeing. Dit zou resulteren in minder schildpadden en zeekoeien;
 • Daarnaast hebben mijnbouwbedrijven interesse in het magnetiet van het strand en onder de koralen voor de kust van Temboan;
 • Het kustgebied is ook interessant voor boeren omdat er een aantal kleine rivieren zijn die altijd water bevatten. Het gebruik van meer pesticiden en kunstmest zou de koraalriffen en zeegrasvelden nog meer beschadigen.

Dus wat zijn de plannen?

Masarang heeft al enkele honderden hectaren land verworven langs de drie kilometer lange kustlijn. We zullen dit gebied ontwikkelen tot een groot natuurgebied. Door het strand en de riffen te beschermen kunnen we de bedreigde lederschildpad en andere soorten zeeschildpadden beschermen via patrouilles, socialisatieprogramma’s en educatieve programma’s. We kunnen ook de stranden beschermen tegen zeespiegelstijging door koraalgroei te versnellen. We gaan een nieuw voedselbos planten tbv biodiversiteit op de meer dan 100 hectare graslanden. Dit helpt om branden en erosie te stoppen en om de koralen te beschermen. We willen ook voedsel voor dieren produceren op het terrein en de dieren in Tasikoki. En we creëren een nieuwe habitat om wilde dieren vrij te laten. Tenslotte willen we ook banen creëren voor de lokale bevolking.

Temboan strand
Dit grasland wordt omgezet in een biodivers bos, dat bekend zal staan als het bos van Benni.

We werken samen met diverse partners

Het bos dat op deze graslanden zal groeien, zal bekend staan als Benni’s bos. We vernoemen het naar Benni Over, een belangrijke beschermer van de orang-oetans en hun habitat. Bennie doet het grootste deel van de fondsenwerving voor het herbebossingsprogramma hier.

Ook bieden we mogelijkheden om specifieke percelen toe te wijzen aan partijen die hun CO2-uitstoot willen compenseren via het planten van bomen. Verschillende partijen (van klein tot groot) tonen hiervoor interesse.

Samen met de Universiteit van Delft werken we aan het herstel van het koraal. We treffen praktische maatregelen zoals het versnellen van koraalgroei met laag voltage Biorock-systemen. We plaatsen op strategisch plekken fysieke structuren om de zandafzetting te bevorderen. Een Belgische groep heeft geld gedoneerd voor de Biorock-methode! We zullen het koraal herstellen in gebieden waar dynamietvissen in het verleden sommige van de riffen heeft beschadigd.

Dit project is alleen succesvol als we de lokale gemeenschap erbij betrekken. We verschaffen eenvoudig werk in onder andere afvalmanagement (zero-waste). Of bijvoorbeeld in kleinschalige agrolandbouw, herbebossing en het leveren van palmsap aan een mini-suikerfabriek. Maar ook bij het bouwen en de exploitatie van een eco-lodge. We hebben rangers nodig om het gebied te beschermen. En we willen lokale studenten (en mogelijk buitenlandse studenten) betrekken bij onderzoek naar de koraalriffen en de zeegrasgebieden. Een van de vragen is of herbebossing leidt tot minder sediment toevoer.

Educatie

Gedurende het hele project zullen we ons richten op onderwijs. We zullen niet alleen schoolgroepen betrekken, maar ook lokale boeren voorlichten over goede vormen van agrobosbouw. Daarnaast zullen we samenwerken met vrijwilligers van over de hele wereld.

Meer informatie over dit opwindende project volgt!

Temboan strand
Temboan strand heeft aan de linkerkant geen toegang.
Temboan strand
Temboan strand heeft aan de rechterkant geen toegang.

Samenhangende artikelen

Dit artikel maakt deel uit van een viertal artikelen:

1) Het artikel Temboan strand vertelt over een groot project dat recentelijk door Masarang is gestart op Noord Sulawesi.
2) Het artikel over Benni Over beschrijft de actie die Benni is gestart om 200000 bomen te planten in de buurt van dit strand. Dit onder andere om de waterkwaliteit te bevorderen en het koraal te helpen beschermen.
3) En een artikel over het versnellen van het herstel van koraal, een project dat door studenten uit Delft wordt uitgevoerd. Eerst wordt het getest op het strand en het koraal van Tasikoki, waarna de techniek ook zal worden uitgevoerd op het Temboan strand.
4) Het tweede artikel van de hand van Willie
geeft nog wat aanvullende informatie over de koraalrestauratie bij Tasikoki.