Tasikoki Kustbescherming

Tasikoki Kustbescherming

Zeespiegelstijging is in Indonesië een grootschalig probleem met desastreuze gevolgen op lokaal niveau. Het Tasikoki strand, gelegen naast het Wildlife en Rescue Center, heeft de afgelopen 15 jaar mede hierdoor 18 meter kust verloren. Aangezien deze trend hoogstwaarschijnlijk doorgetrokken zal worden, zijn wij genoodzaakt om hier zo spoedig mogelijk wat aan te doen.

Tasikoki Kustbescherming
Foto 1: het Tasikoki Coastal Protection onderzoeksteam van de TU Delft

Sinds februari zijn wij, het Tasikoki Coastal Protection onderzoeksteam van de TU Delft, begonnen aan deze opgave. Ons team, bestaande uit Waterbouwkunde-, Constructie Management en Offshore masterstudenten, gaan 10 weken hier mee aan de slag.

Het gebied in kaart brengen

Inmiddels zijn de eerste vijf weken voorbijgevlogen. De eerste helft van het onderzoek bestond uit het gebied in kaart brengen. Vervolgens het onderzoeken van de oorzaken van de erosie, metingen uitvoeren en data verwerken. In samenwerking met de lokale universiteit, Institut Teknologi Minaesa uit Tomohon, hebben wij de metingen uitgevoerd en onze kennis en methoden gedeeld. Combinaties van zelfgemaakte- en geavanceerde meetapparatuur zijn gebruikt om het gehele scala aan data te verzamelen op en rondom het strand.

in kaart brengen van het bodemprofiel
Foto 2: Het in kaart brengen van het bodemprofiel werd deels uitgevoerd met zelfgemaakte appatatuur

Oplossingen

Om toe te werken naar relevante oplossingen voor het Tasikoki strand, gebruiken wij een model welke de dynamiek van de kust weergeeft. Hiermee testen wij de effecten van de mogelijke oplossingen op de ontwikkeling van de kust op de korte- en lange termijn. Naast de gevolgen op de ontwikkeling van de kust, worden de oplossingen getoetst op basis van o.a. kosten, haalbaarheid en effecten voor de natuur en omgeving.

de zeebodem in kaart gebracht
Foto 3: Na de installatie van de meetapparatuur wordt de rest van de zeebodem in kaart gebracht met een lokale vissersboot

Binnen het oplossingskader wordt er gewerkt vanuit het “Building with Nature” principe. Oplossingen dienen in harmonie met de bestaande natuur geïmplementeerd te worden. Dit om de huidige biodiversiteit zowel op land als in de zee in stand te houden. We hopen deze zelfs hiermee te verrijken.

Huidige werkzaamheden

Momenteel worden de mogelijke oplossingen gemodelleerd en getoetst. Hiervoor zal tevens een implementatieplan geschreven worden. Dit bevordert de realisatie van het advies. Op deze manier hopen wij met onze expertise bij te dragen aan de bescherming van het achterland. We hopen ook dat deze op grotere schaal toepast kan worden. Hiermee kan de waardevolle Indonesische kust hopelijk beschermd worden voor de toekomst op een duurzame en verantwoorde manier.

Bodemmonsters Tasikoki strand
Foto 4: Bodemmonsters op en rondom het Tasikoki strand worden na een intensief droogproces gezeefd en gewogen, om zo inzicht te krijgen in de samenstelling van de bodem

U kunt ons volgen!

Ben u geïnteresseerd in een wekelijkse update van ons project? Volg dan onze LinkedIn Pagina.

Biorocks
Foto 5: Een van de mogelijke oplossingen zijn Biorocks. Hier voor de kust van het Gangga Island Resort hebben de Biorocks gezorgd voor een indrukwekkend kustherstel in de afgelopen jaren

Samenhangende artikelen

Dit artikel maakt deel uit van een viertal artikelen:

1) Het artikel Temboan strand vertelt over een groot project dat recentelijk door Masarang is gestart op Noord Sulawesi.
2) Het artikel over Benni Over beschrijft de actie die Benni is gestart om 200000 bomen te planten in de buurt van dit strand. Dit onder andere om de waterkwaliteit te bevorderen en het koraal te helpen beschermen.
3) En een artikel over het versnellen van het herstel van koraal, een project dat door studenten uit Delft wordt uitgevoerd. Eerst wordt het getest op het strand en het koraal van Tasikoki, waarna de techniek ook zal worden uitgevoerd op het Temboan strand.
4) Het tweede artikel van de hand van Willie
geeft nog wat aanvullende informatie over de koraalrestauratie bij Tasikoki.