Paasgroeten voor iedereen

 

Dank aan degenen onder u die onzelfzuchtig onze inspanningen hebben gesteund om Masarang & Tasikoki Center te helpen in deze zeer moeilijke dagen met een hoog risico en ernstige financiële beperkingen. We hopen deze onschuldige dierenslachtoffers te kunnen voeden en verzorgen voor de moeilijke tijden die voor ons liggen. Moge dit Cassowary-ei in Tasikoki een herinnering aan hoop voor ons allemaal zijn.

Willie Smits