Ontdekkingstocht naar Tembak!

Ontdekkingstocht naar Tembak!

Ik ontving zojuist enkele foto’s van Dudung, onze directeur van het Sintang Orang-oetan Centrum. Hij was in het hart van Borneo, nadat hij opnieuw een gebied met een telefoonsignaal bereikte. Hij keerde terug van Tembak, waar we samen met de lokale bevolking een orang-oetan-bosschool hebben. Ook doen we hier vele andere projecten. Hoewel de fysieke afstand slechts 80 kilometer is, is de toestand van de weg buitengewoon moeilijk. Een techniek die door veel met oliepalm geassocieerde personen wordt gebruikt, is om lokale mensen erg moeilijk toegang te geven of te houden totdat ze hun land verkopen voor oliepalmen …

Palm oil plantations produce massive amounts of CO2

De oliepalmplantages leiden ook tot het verdwijnen van zogenaamde veenkoepels. Dit zijn dikke lagen organisch materiaal die eenmaal blootgesteld aan lucht- en oliepalmgerelateerde meststoffen snel ontbinden. Hierbij produceren zij enorme hoeveelheden broeikasgassen terwijl ze elk jaar tot 20 cm veen verliezen. Dat leidt vervolgens weer tot ernstigere en frequentere overstromingen. Ook beschadigt dit de riviersystemen en de diensten die zij leveren aan lokale mensen. De foto’s die Dudung heeft gezonden, laten zien wat dat in praktische termen betekent. Een enorme invloed op ons werk voor de orang-oetans en mensen in Tembak en op onze operationele uitgaven.

the quest for Tembak
Dudung neemt een selfie terwijl ze door een overstroomd deel van de weg naar Tembak gaan. Onder deze rivier van modder is een spoor met diepe geulen, waardoor het erg gevaarlijk is voor onze staf om er door heen te gaan. Alleen motorfietsen kunnen erdoorheen met veel moeite en hoog risico.
the quest for Tembak
Links de laatste oliepalmplantages. Dit is waar de wegkwaliteit onmiddellijk verandert! Vanaf hier kan ons konvooi (om voorraden te leveren voor zowel de orang-oetans als de lokale bevolking) de door VSA-gesponsorde terreinauto niet langer gebruiken. Alleen als we de nu geïsoleerde Tembak-regio bereiken, kunnen sommige lokale auto’s ons weer helpen.
the quest for Tembak
Vlak voor het bereiken van Tembak en de orang-oetan bosschool zijn er nog steeds een aantal zeer moeilijke heuvels te passeren, vooral na wat regen! De onderhoudskosten voor auto’s en motorfietsen zijn erg hoog en het transport van Sintang naar Tembak kan op dit moment meer dan 7 uur duren …
the quest for Tembak
Zodra we dicht bij Tembak zijn, krijgen we eindelijk hulp van de lokale auto die alleen in het afgelegen dorp kan opereren.

Willie Smits
4 maart 2019