Ondersteuning voor lokale boeren in West Kalimantan, het team van Piet Abik-pioniers in het achterland!

Sinds 2016 ondersteunt Masarang een fantastisch project op West Kalimantan dankzij een donatie van een sponsor. Hierover hebben we al eerder geschreven.

Duurzame bos- en landbouw, voor een betere toekomst!

Het doel van het project is om lokale rubberboeren te helpen een duurzame toekomst op te bouwen met een alternatieve en duurzame bron van inkomsten. De boeren, die voornamelijk rubber telen, hebben veel last van de steeds teruglopende rubberprijs. Het is daarom erg moeilijk om genoeg te verdienen en daarmee de kost te verdienen. Dit is vaak een reden voor boeren om hun grond te verkopen aan bijvoorbeeld palmoliebedrijven. Deze boeren vormen een zeer belangrijke bufferzone tussen de palmolieplantages en het primaire regenwoud.

Wanneer ze hun land verkopen, verdwijnt deze bufferzone en is de weg vrij voor palmoliemaatschappijen om ook het primaire regenwoud om te zetten in palmolieplantages, met desastreuze gevolgen voor de biodiversiteit.

Het project vindt plaats in de regio beneden en er zijn 7 dorpen bij betrokken.

project regio
project regio

In 2017 is dit uitgebreid naar 10 dorpen en is het volgende gebeurd:

1) informatie, de boeren in de dorpen hebben informatie ontvangen en worden gecoacht;
2) in elk dorp is een kernteam gevormd dat verantwoordelijk is voor de teelt van rubberbomen
3) de boeren die deelnemen worden geregistreerd
4) rubber zaailingen worden besteld en verdeeld
5) de zaailingen worden bemest.
De coördinatie tussen de dorpen wordt verzorgd door het team van Piet Abik.

team piet abik
Het herbebossing’s veldteam uit 2017 (van links naar rechts),

1. Piet Herman Abik (wit T-shirt) uit Pontianak
2. Alpius Ludan, uit Arai Hamlet in Tempunak – Sintang
3. Valentinus Asnaji (rode motorfiets) uit Sei Buaya Hamlet in Tempunak Sintang
4. Adrianus Engkuta uit Entajak Hamlet in Sepauk Sintang.

Allemaal zijn ze vrijwilligers, ze werken zonder een salaris voor de sociale zaak, en ze bieden boeren ondersteuning.

Hard werken!

Een bezoek aan de dorpen is vaak niet gemakkelijk. In het regenseizoen veranderen de wegen in modderpoelen en op een motorfiets ben je dan uren onderweg om enkele kilometers verder te komen. Ook zijn de wegen vaak in allerbelabberdste toestand, wat betekent dat de motoren er ook zwaar onder lijden.

road conditions are demanding
de wegen zijn veeleisend
material is suffering a lot beacuse of road conditions
het materiaal lijdt veel door de toestand van de weg

En er zijn ook andere tegenslagen die moeten worden overwonnen. Er was bijvoorbeeld in januari-februari 2017 een grote overstroming, waardoor een aantal zaailingen verloren ging en deelnemende boeren soms ook van gedachten veranderden. In dit geval begonnen boeren te werken in de goudmijnen.

Naast het planten van rubber zaailingen, moeten de boeren ook andere bomen planten, vaak zijn het fruitbomen. Boeren planten 50 van dit soort bomen per project.

fruit trees planted for a future extra income for farmers
Fruitbomen geplant voor extra inkomen voor de boeren in de toekomst

Aan het einde van 2017 namen 222 boeren deel aan het project, 2500 rubber zaailingen werden geplant, resulterend in 24000 rubberbomen en 11750 fruitbomen. In totaal zijn bijna 36.000 bomen geplant!

We houden je op de hoogte en danken het team van Piet Abik voor hun harde werken!

Relaxing after a hard day in the field
Ontspannen na een zware dag in het veld