Nieuws van de Minaesa Universiteit (ITM)

Graduation ceremony at Minaesa University
Afstudeerceremonie aan de Minaesa Universiteit (ITM). Op de foto ongeveer de helft van de 155 studenten die op vrijdag 27 oktober 2017 zijn afgestudeerd aan de ITM Universiteit. De ceremonie werd bijgewoond door verschillende VIP’s van de lokale overheid en een vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Als ITM proberen we de goedkoopste universiteit te blijven om kansen voor studenten uit afgelegen en minder bedeelde gemeenschappen te ondersteunen. Daarom besparen we kosten en gebruiken we een eenvoudig tentdak bij de diploma-uitreiking. Wat voor ons telt, is niet het fysieke gebouw op de campus, maar het fundament dat we deze studenten bieden voor een betere toekomst met praktische knowhow om hun oorspronkelijke gemeenschappen te helpen.

Samenwerking tussen de Minaesa Universiteit en Masarang

De Masarang Stichting heeft een permanente officiële samenwerking met de Technische Universiteit Minaesa uit Tomohon (ITM). Medewerkers en studenten van de universiteit werken samen met de Masarang-suikerfabriek om verschillende technologische problemen te verbeteren voor de suikerproductie, nieuwe producten te maken, en ook ontwerpen waaronder de constructie van gebouwen en architectuur. Studenten doen ook hun stage als onderdeel van hun studie op ITM. Op dit moment werkt een team van ITM aan het ontwerp van de Mu’ung Spring faciliteit, waar we ons permanente Masarang-hoofdkantoor zullen vestigen.

De ITM-universiteit verkeerde ca. 7 jaar geleden in ernstige problemen toen het toen ziek zijnde hoofd van de universiteit, professor Dr. Jan Turang, Willie Smits vroeg om de privé-universiteit over te nemen die hij meer dan 30 jaar geleden had opgericht. Sinds Willie hoofd werd van de universiteit, is ITM elk jaar gestegen op de officiële ranglijst van het ministerie van Onderwijs. Nu staat ITM in de top tien van universiteiten van Noord-Sulawesi. Verschillende nationale accreditaties werden behaald, en veel docenten behaalden hun MSc- en PhD-titels met de focus op het onderzoek van de Masarang-suikerpalmen. Het aantal studenten is nu 15-voudig van wat het 7 jaar geleden was. De infrastructuur is drastisch verbeterd, en sponsors zijn gevonden om de studenten uit arme gezinnen en uit afgelegen gebieden te ondersteunen via studiebeurzen van Masarang en andere partijen.

Op 27 oktober waren we blij dat nog eens 155 studenten afstudeerden aan de Minaesa Universiteit. De meeste studenten komen uit Tomohon en omgeving en vormen 25% van de studenten. Veel andere studenten komen uit Papua, Kalimantan, Sumatra en zelfs Java en Flores.

Hier zijn een paar foto’s van activiteiten bij en met ITM in de afgelopen drie weken.

Een groep studenten uit Delft, Nederland gaf een presentatie voor studenten en medewerkers van ITM over thermische energieconversie uit de oceaan (OTEC). Twee jaar geleden hadden we nog een groep van 6 studenten uit Delft die een project deed over het gebruik van suikerpalmvruchten, plaatselijk bekend als Kolang Kaleng. We zijn bezig de samenwerking met de Technische Universiteit Delft structureel te maken. In Oost-Kalimantan werkt Willie ook samen met verschillende groepen Delftse studenten aan activiteiten die ook voortspringen uit het werk van Masarang.

Students from Delft University (the Netherlands)
Studenten van de universiteit Delft (Nederland)
ITM yearbook
Het eenvoudige jaarboek voor de net afgestudeerden en een kopie van de wetenschappelijke presentatie die elk jaar tijdens de promotie wordt gehouden door een van de docenten die net hun promotieonderzoek hebben afgerond.
Panorama from the Minaesa University
Het panorama vanaf de bovenste verdieping van de ITM Universiteit met het Masarang-gebergte in het volle zicht, evenals de bronnen die worden gevoed door water van de Masarang-berg. De waterstroom is stabiel en de waterkwaliteit zelf is verbeterd na de herbebossingsactiviteiten door de Masarang Stichting. Ook zijn de overstromingen en de enorme erosie verdwenen omdat het nieuwe bos op de voorheen ontsierde berghellingen de infiltratie van water verbetert, en gedurende het hele jaar de waterafgifte vertraagd reguleert.