Nieuwe studiebeurzen voor eerste helft 2013 uitgereikt

Op 28 december werd er in Rurukan een feestelijke ceremonie georganiseerd rond het uitdelen van nieuwe studiebeurzen voor meer dan 100 scholieren voor de lagere en de middelbare school, en ook kregen een aantal studenten een beurs voor de universiteit.

uitreiking-studiebeurzen

De feestelijke aangelegenheid laat zien hoeveel goodwill het studiebeurzen programma onder de lokale bevolking kweekt. Samen met Masarang wordt voortdurend gewerkt aan de verdere verbetering van de toevoer van schoon water voor nog meer dorpelingen, en ook aan de herbebossing van de Masarang berg.

De studenten zelf stralen op deze dag. Een aantal van hen hoopt over een half jaar de universiteit af te ronden, en sommigen zouden graag voor Masarang willen gaan werken. Op een vraag wat de studenten het liefste zouden willen antwoordt een aantal spontaan: “beurzen voor nog meer studenten”.

Veel van deze studenten kregen een beurs DANKZIJ UW BIJDRAGE aan ons belangrijke werk!