Nieuw bestuur Masarang International

Per 1 augustus 2018 heeft Masarang International een nieuw bestuur bestaande uit Hans van Willige (voorzitter), Esther Klinkum en Wim van de Meerendonk. Esther en Wim doen al ruim 6 jaar vrijwilligerswerk voor Masarang, terwijl Hans sinds een jaar actief betrokken is bij de werkzaamheden van Masarang. Hans is gefascineerd door de innovatieve ideeën van Willie Smits om de balans tussen mens en natuur te herstellen. Samen met Esther Klinkum heeft hij enkele malen de Masarang projecten in Indonesië bezocht.

Alle inspanningen van Masarang International zijn gericht op het ondersteunenvan het baanbrekende werk van Willie op het gebied van herbebossing en duurzaamheid in Indonesië. Het nieuwe bestuur bouwt daarbij voort op het fundament dat het oude bestuur heeft gelegd.

We danken Steven Smit, Marie José van Schaik en Willie Smits voor hun onvermoeibare inzet en grote enthousiasme. Zowel Steven als Marie José konden hun vrijwilligerswerk niet meer combineren met hun andere zakelijke activiteiten en drukke privélevens. Willie blijft natuurlijk betrokken bij Masarang International als erebestuurslid en “founding father”.

wisseling bestuur
Vlnr: Hans van Willige, Rowena Façee Schaeffer, Esther Klinkum, Willie Smits, Marie- José van Schaik, Adrienne Watson (Masarang Hong Kong), Steven Smits, en op de voorgrond liggend Wim van de Meerendonk