Masarangs visie werkt!

sugar palms (in the background)
Suikerpalmen (in de achtergrond)

Een succesvolle visie

Vandaag op 1 november 2017 ontving ik het dorpshoofd van Kedang Ipil in de “Rimba-kamer”, ons kampeerrestaurant, waar ik bijna 40 jaar geleden voor het eerst kennismaakte met het oerwoud van Borneo. Kedang Ipil is een dorp met duizenden suikerpalmen net ten noorden van de grens van ons herbebossingsproject van bijna een half miljoen hectare in Oost-Kalimantan. Voordat we de samenwerking met de omliggende dorpen oprichtten, waren er veel problemen met houtdiefstal, aantasting van het bos en stroperij.

Door deze mensen te helpen hun inkomsten en gezondheid te verbeteren, kunnen we bezoekers meenemen naar culturele festivals waardoor de tradities worden behouden en conflicten worden voorkomen en tegelijkertijd kunnen we de omgeving herstellen. Het dorpshoofd is slechts 35 jaar oud en hij heeft vertegenwoordigers van twee naburige dorpen meegenomen die zich nu ook bij ons project willen voegen. De natuur beschermen door de empowerment van de lokale bevolking, dat is de visie en missie van Masarang die we nu verspreiden naar andere projecten en locaties in Indonesië !

Masarang vision works
Masarangs visie werkt! Van links naar rechts, ik, het dorpshoofd van Kedang Ipil, de manager van de kwekerij Taufiq, algemeen manager Jurianto en bosbouw manager Adi tijdens de lunch in het restaurant van de “Rimba-kamer” bij de Arsari Enviro Industrie groep op Oost-Kalimantan.

Willie Smits, 1 november