Masarang op de Belgische televisie!

Vrijlating orang-oetans Molly, Bembi en Joy

In samenwerking met Sintang Orangutan Center (SOC) in Borneo hebben we een mooi vrijlatingsprogramma kunnen doen en deze wordt prachtig in beeld gebracht door de Belgische televisie op Een.

Een compilatie van beide uitzendingen zie je hieronder;

Er gaat een hele lange voorbereiding aan vooraf, eer de orang-oetans weer in het vrijlatingsgebied kunnen worden losgelaten. Dit is mede afhankelijk hoe ze aankomen in het SOC waar zij eerst worden opgevangen en een revalidatieproces ondergaan. Vervolgens wordt gekeken of ze nog het vermogen hebben zelf te overleven. Omdat veel orang-oetans al heel jong bij hun moeder en uit hun natuurlijke leefomgeving zijn weggehaald, weten ze niet hoe zij zich in het wild moeten redden. Ze moeten bijvoorbeeld elke avond een nest bouwen en ze leren wat ze wel en niet kunnen eten. In het wild blijven de jongen wel tot hun zevende levensjaar bij hun moeder.In het SOC worden de orang-oetans zo goed mogelijk op voorbereid op het leven terug in de wildernis, en als ze groot genoeg zijn leren ze hun vaardigheden ook in de praktijk. Dat gebeurt in de oefenbossen Tembak Lestari en Jerora.
Aangezien Molly , Bembi en Joy de tweede groep orang-oetans waren die in een nieuw vrijlatingsgebied werden losgelaten, ondersteunde ons project vooral het onderzoek en inrichting van het nieuwe vrijlatingsgebied in het nationaal park Betung Kerihun (zie ligging kaart hieronder).

Denk hierbij aan het beoordelen of o.a. de habitat voor de orang-oetans voldoende is, maar ook of er een goede bestaande ecologie en veiligheid is. Om dit te kunnen doen was er een basiskamp nodig voor de medewerkers en materiaal. Tevens waren er speedboten nodig om in dit gebied te komen, die ook uiteindelijke zijn ingezet om Molly, Bembi en Joy op hun nieuwe vrijlatingsplek te kunnen loslaten! Verder moet het gebied uiteraard ook een status van wettelijke bescherming en steun hebben van diverse belanghebbenden. De orang-oetans worden ook na hun vrijlating nog lange tijd gemonitord. Speciaal daarvoor aangestelde medewerkers werken in ploegendienst in het gebied en houden niet alleen de orang-oetans maar ook hun leefomgeving nauwlettend in de gaten.

Betung Kerihun  ligt ongeveer 220 km ten noordwesten van Sintang. Dit gebied in het hart van Borneo omvat meer dan 8000 km2 maagdelijk regenwoud en is sinds 1995 een beschermd nationaal park. Het park heeft een grote biodiversiteit. Er komen onder andere orang-oetans voor. In dit park, omsloten door rivieren, ligt Mendalam: een bosgebied van 940 km2  waar Molly en Bembi verblijven in hun oorspronkelijke habitat. Joy is helaas niet lang na haar vrijlating overleden aan een infectie.

Speciale dank gaat uit naar onze donateur Johannes Freije die dit project heeft mogelijk gemaakt en zelf deze vrijlating heeft kunnen meemaken!