Masarang jaarverslag 2018

Hierbij presenteren wij het jaarverslag van 2018. Graag willen wij bijzondere aandacht vragen voor een nieuw bijzonder project welke Masarang in dit jaar is gestart! In het project Temboan Beach hebben wij in samenwerking met het dorpshoofd van Temboan village een aankoopprogramma gestart om dit bijzondere strand én het achterland veilig te stellen.

Overzichtskaart van Sulawesi projecten
Sulawesi projecten

Het totale gebied meet 500 hectare; Masarang International heeft € 900.000,- kunnen besteden aan de aanschaf van ruim 400 hectare land. Na de veiligstelling van het gebied, gaan we in 2019 aan de slag met een beheersplan voor Temboan Beach, het begin van de herbebossing van nutteloze graslanden en restoratie van kapotte koralen met een speciale “Biorock” methode.

Graag verwijzen wij u verder naar jaarverslag Masarang 2018.