Extra Boomkwekerij gebouwd op Tasikoki ter ondersteuning van kust projecten

Dankzij financiering vanuit het Regionale Milieu Bureau van de Amerikaanse ambassade, heeft Masarang een nieuwe kwekerij op Tasikoki ontwikkeld.

De hier geproduceerde zaailingen worden vooral gebruikt voor bosherstel in de kustgebieden van Noord-Sulawesi, waar Masarang actief is. De belangrijkste kwekerijen in en rond Tomohon zullen blijven dienen om de projecten in de hooglanden en het verstrekken van suikerpalm zaailingen bij andere projecten in Indonesië te te ondersteunen. Het voordeel om zaailingen te produceren op een boerderij of bij een kwekerij is de aanwezigheid van mest, dat kan worden gebruikt als compost.

nursery1
Boomkwekerij gebouwd op Tasikoki dankzij financiering van de Amerikaanse ambassade

nursery2
Organisch afval van dieren wordt gecomposteerd (links) en wordt onderdeel van de potgrond (rechts)

Houtafval van behuizingen wordt omgezet in biochar met een kleine retort en gemengd met water en organische compost hetgeen resulteert in een krachtige potgrond. De filosofie is om permacultuur technieken te benutten, met behulp van biologische methoden en te streven naar het verminderen en hergebruiken van afval.

Het dak van de potgrond werkplaats en kiemkamer is ontworpen om regenwater op te vangen dat kan worden gebuikt voor het besproeien van de zaailingen in drogere tijden. Het frame werk werd gebouwd van omgevallen (kokos) bomen op het terrein van Tasikoki.

nursery3
Houtafval wordt geroosterd in een retort (links) naar biochar als onderdeel van te produceren potgrond (rechts)

De nieuwe kwekerij vervangt vorige kleinschalige zaailing producties bij Tasikoki en heeft verschillende functies;

– Als kwekerij voor bosherstel en duurzame landbouw projecten

Zaailing productiecapaciteit van 10.000-20.000 / jaar
Een faciliteit voor opleiding en onderwijs van de gemeenschap met demonstratie percelen
Het maken van een potgrond mengsel en organische mest door het composteren van organisch afval van de dieren uit Tasikoki en het produceren van biochar uit dierverblijven die niet meer worden gebruikt (vnl. hout)

– Locaal bosherstel:

Het verrijken van het bos rondom Tasikoki met natuurlijke en biologische voeding voor de ter plekke opgevangen dieren . Het verrijken en het herstellen van plekken waar inheems soorten mogelijk worden vrijgelaten.

– Duurzame Landbouw Projecten:

Gemeenschapsontwikkeling en boslandschapsherstel bij ecologie projecten langs de kust (in het kader van deze subsidie)
Wild/bos bufferzone projecten ten behoeve van lokale boeren om druk van het wild op aangeplante gewassen te verminderen
Permacultuur voedselproductie voor de bezoekers- en educatiecentrum
Medicinale planten voor een onderwijsproject over de traditionele gezondheidszorg

Bijna 10.000 zaailingen zijn al in productie en de kwekerij heeft een capaciteit van bijna tweemaal zo veel per jaar. We genieten al van de eerste tomaten en ook we hebben ook al een tuin geplant met verse kruiden en bladgroenten voor de lodge.
Tasikoki is wel nog steeds op zoek naar middelen om de operationele kosten -RP10 miljoen per maand (circa EUR 8.000 / jaar) – van de zaailing productie en herbebossing voor het komende jaar in de regio te dekken.

Op dit moment verlengt El Niño het droge seizoen op Noord Sulawesi voor een tweede jaar. Het is te hopen dat we met het planten van de herbebossing door kunnen gaan vanaf begin november tot en met december. Droogte is een ernstig probleem en we zijn ook op zoek naar fondsen voor meer regenwaterreservoirs op het terrein en bij onze bosherstel sites.

De komende tijd wordt gewerkt aan grondherstelwerk, het graven van geulen en gras mitigatie en het aanplanten van 1000 + bomen op deze site is gepland voor november-december 2015. Een andere plek een uur verder naar het zuiden is geïdentificeerd voor soortgelijk werk dat ook gecombineerd kan worden met onze activiteiten ter bescherming van de zeeschildpadden.

nursery4

Een deel van het gebied waar bijna 2000 gliricidia sepium stekken werden geplant om grasgroei te helpen onderdrukken, de bodem te restaureren en te zorgen voor schaduw voor nieuwe boomzaailingen. Na enkele weken (links). Na 7 maanden (rechts).

Later deze bomen kunnen worden gehakseld om als veevoer te dienen.