Een korte terugblik op 2015 en geplande activiteiten voor 2016

2015 was een rampjaar voor de bossen van Indonesië.

Meer dan 2 miljoen hectare (bijna de helft van Nederland!) bos ging in rook op tussen augustus en november vorig jaar, de bosbranden in Indonesië gelden als de grootste ecologische ramp van de eeuw. Hoewel de branden nu eindelijk voorbij zijn en beleid wordt gemaakt om een dergelijke verwoesting in de toekomst te voorkomen, is het gevaar nog niet voorbij. El Nino is nog steeds aanwezig en de eerste tekenen van droogte duiken al op in Oost-Kalimantan. Helaas, het lijkt erop dat het droge seizoen in 2016 wederom lang en gevaarlijk zal zijn. Hopelijk zal het mogelijk zijn om nieuwe bosbranden betere te bedwingen.

Masarang zal blijven proberen om het bos te redden door ’empowerment’ van de lokale bevolking. We noemen hierbij een paar van de hoogtepunten van 2015, dat de basis vormt voor onze activiteiten in 2016 en verder.

smog
2015 Een rampjaar voor de bossen

VS_Ambassadeur
De Amerikaanse ambassadeur bezoekt Tasikoki.

Na het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur begin vorig jaar aan Tasikoki, zijn nieuwe partnerschappen gevormd met programma’s van de Amerikaanse overheid en zijn nieuwe fondsen beschikbaar gesteld. Tasikoki is in vergelijking met vorig jaar opnieuw meer bezocht door studenten van het internationale schoolprogramma. Dit is vooral mogelijk gemaakt door de steun van de Masarang Hong Kong Society. In 2016 worden weer meer studenten verwacht, evenals een aantal andere groepen die een weekprogramma bij Tasikoki hebben geboekt, en daarmee wordt de financiële basis van het Wildlife Rescue Center verder versterkt. Tasikoki tekende ook een samenwerking met het World Parrot Trust voor de verdere ondersteuning van de zorg en het revalidatie werk voor de vogels.

Aan de andere kant van het schiereiland, staat Masarang klaar om opnieuw water naar de mensen te distribueren in geval van optredende droogte, zoals in 2015 is gedaan. Verder werft Masarang fondsen om het land te kopen waar de belangrijkste bron van de stad ligt, om drinkwater van Tomohon te verzekeren. Door middel van donaties van Masarang International, kon de eerste aanbetaling worden gedaan. Dit jaar is fondsenwerving nodig om het resterende bedrag te kunnen betalen.

De Masarang suikerfabriek heeft haar partnerschap met Pertamina vernieuwd om de stoomtoevoer van de fabriek voor de toekomst. De suikerfabriek in Tomohon draait uitsluitend op de overgebleven (rest) stoom die wordt geproduceerd gelijktijdig met de productie van geothermische energie in de Pertamina fabriek direct naast de suikerfabriek, waardoor ongeveer 200.000 bomen per jaar worden bespaard.

In Oost-Kalimantan staat Willie Smits ‘herbebossingsproject van 600.000 hectare (ongeveer de grootte van de provincie Gelderland) op het punt te beginnen. Voor dit project werkt Willie samen met vele professionele partijen. Na de presentatie van Willie bij COP21 in Parijs, toonden nog veel meer partijen uit tropische landen rond de wereld interesse. Met dit enorme project, hopen Willie en zijn partners te bewijzen dat door het combineren van agroforestry, herbebossing en bosbescherming een duurzame toekomst kan worden veiliggesteld voor de komende generaties op een manier die niet alleen mensen, maar ook de wilde dieren en de planeet ten goede komt!

masarang_water_1
Fietsen scoort

zeep
Zeep van de nieuwe fabriek in Tembak

In West-Kalimantan, opende Masarang zijn eerste palmsuiker productie-installatie,
met het oog op de toenemende marktvraag. Rond de tengkawang fabriek is een voorbeeldtuin uitgewerkt waar verschillende soorten groenten en fruit groeien, waarbij 2 bijproducten van de tengkawang productie nl. compost en biochar worden gebruikt. En door zeep te produceren is een andere bron van inkomsten voor de fabriek ontwikkeld. In 2016 zal de palmsuiker productie verder worden uitgebreid, onder andere door samenwerking met de Credit Union.
Een ander belangrijk aandachtspunt is het onderwijs van de lokale boeren in duurzame landbouw praktijken, met name met aandacht voor het maken van compost en het gebruik van biochar. Masarang bouwt verschillende biochar ovens in de provincie en ontwikkelt een socialisatie programma. Verder ondersteunt Masarang verschillende gemeenschappen rond Sintang om hun gemeenschappelijke bossen veilig te stellen door het in kaart brengen van hun land, de vorming van maatschappelijke organisaties en het indienen van aanvragen bij het hoofd van het district om hun land officieel erkend te krijgen als ‘Communal Land’.

Wij danken opnieuw al onze supporters voor de hulp om dit werk te kunnen doen. We hopen opnieuw op u te kunnen rekenen in de komende jaren!!