Een boek als geschenk aan ons

 

een klein citaat :

Willie Smits is van Nederlandse afkomst en heeft de Indonesische natio
initiatief kocht deze stichting 2000 hectare land; dit werd het Samboja Le
liteit. Hij stichtte in 2001 de Borneo Orangutan Survival Foundation. Op ms
project genoemd. Het land ligt vlakbij de stad Balikpapan, in het oosten
Kalimantan. Ten tijde van de aankoop was dit gebied, oorspronkelijk een
regenwoud, geheel leeg gekapt; er groeien alleen de harde grassen alang alarg
Willie Smits bereikte dat hier stap voor stap I miljoen bomen werden geplan
Zo ontstond opnieuw een regenwoud. De plaatselijke bevolking
neemt ac
aan dit project deel. In het nieuwe regenwoud leven opnieuw 200 orang e

35

tans en 137 vogelsoorten.
Smits zorgde ervoor dat de bewoners een groot belang kregen bij dit project
ontstond werkgelegenheid voor 3000 mensen. De bevolking haalt inkomsten
de suikerpalmen die in een ring om het kernbos heen werden aangeplant ok
werden hier vruchten en groenten geplant tussen een aantal bomen; ten slog
krijgen de bewoners een salaris als bewakers van het kernbos. Het klimaat le
plaatse verbeterde: meer bewolking (12% meer), meer neerslag (20 à 25% met
en een lagere temperatuur (3 tot 5 graden lager). Daardoor is dit gebied munu
kwetsbaar voor bosbranden. Smits zorgde ook voor een landbouwschool
Willie Smits richtte ook de Stichting Masarang op, met soortgelijke projes
ten elders op Kalimantan en op Sulawesi (Celebes). 163 Men mag wel zege
dat dit project van Willie Smits overeenkomt met de ideeën van Otto over
samenhang tussen herbebossing en geïntegreerde plattelandsontwikkeling