Duurzame landbouw voor de boeren in West Kalimantan

Sinds de rampzalige en enorme bosbranden in Indonesië vorig jaar, heeft de Indonesische regering acties aangekondigd om een nieuwe ramp dit jaar te voorkomen.

Volgens de regelgeving, kunnen zowel bedrijven als boeren boetes krijgen tot 10 miljard Indonesische roepie (ongeveer € 700,000) of gevangenisstraffen tot 10 jaar indien ze nog steeds land afbranden. Hoewel bedrijven verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de branden, zullen ook de boeren worden berecht. De boeren hebben geen oplossingen voor de teelt van hun land op een manier waardoor het niet nodig is om de paar jaar van plek te veranderen en de resten van hun plantages in brand te steken.

In reactie hierop is de Masarang Stichting verschillende programma’s begonnen om boeren te helpen om meer duurzame landbouwmethoden te gebruiken. Dankzij de steun van Masarang Internationals particuliere sponsoren, individuele donateurs en broeder Piet (een Nederlandse missionaris die meer dan 40 jaar ervaring heeft in de duurzame landbouw in Kalimantan), heeft Masarang Indonesië in de afgelopen vier jaar al een flink aantal programma’s gestart voor een meer duurzame toekomst voor de boeren van West-Kalimantan.

Het meest recente project is het maken van een boekje, dat dient als “agrarisch kompas’ voor boeren op vaste grond (itt boeren die bijv. bij rijst boeren op natte gronden). Van april tot en met juni 2016 hebben Marina Kermani (Nederlands MSc student Milieu en Resource Management) en Jason Serier (Nederlands MSc afgestudeerd in de architectuur) gewerkt aan het samenstellen van boekje waarin zo veel mogelijk van broeder Piet’s praktische kennis over duurzame landbouw is opgenomen.

jpkl1
Jason (links) en Marina (rechts) tijdens een veldonderzoek in het dorp Arai

Het educatieve materiaal verzameld in dit boekje vormt de basis voor de opleiding van de boeren. De eerste training, uitgevoerd door broer Piet, werd vorige maand gegeven aan zeven leiders van de gemeenschap uit de regio Sintang. Het boekje bevat onderwerpen zoals: hoe het land te prepareren, zodat het water en de voedingsstoffen niet gemakkelijk uitspoelen, hoe boomstronken te verwijderen, hoe de kwaliteit van de bodem te beoordelen en te zien welke voedingsstoffen nodig zijn, hoe de bodem te verrijken door het gebruik van compost en biochar, etc. Deze zeven leiders van de gemeenschap zullen de kennis verder verspreiden binnen hun gemeenschappen door ter plekke de kennis te onderwijzen en door het verspreiden van de boekjes aan de boeren in hun gemeenschap.

De trainingen gaan de komende 5 jaar verder onder Masarang’s herbebossingsprogramma voor West Kalimantan. Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om broeder Piet, Jason en Marina te bedanken voor hun eindeloze inzet bij het samenstellen van dit boekje, en onze sponsors om dit alles mogelijk te maken!

Sinds 2012, heeft de stichting Masarang suiker palmen als een alternatieve en duurzame bron van inkomsten gepromoot, zijn er meer dan 65.000 suikerpalm zaailingen in West Kalimantan uitgedeeld om boeren te voorzien van een duurzame inkomsten bron, is een tengkawangfabriek gebouwd die zijn tweede productieseizoen dit jaar heeft afgerond. Hierbij is bijna drie maal zoveel tengkawang notenolie geproduceerd dan in het eerste seizoen. Er zijn twee palmsuiker verwerkingseenheden gebouwd en verschillende biochar ovens. De laatste zaailingen van de grote kwekerij werden mei 2016 uitgedeeld. Er is nog steeds een kleine kwekerij met ca. 3000 suikerpalmen die later dit jaar zullen worden verdeeld bij het begin van het regenseizoen. We zullen bovendien in de toekomst suiker palmen blijven distribueren in andere regio’s van Indonesië.

[/row]