De olieramp in Balikpapan, met een aanvulling van Willie op 15 april j.l.

Balikpapan oil spill
De olieramp in Balikpapan

Enorm olie vuur

Velen van jullie hebben in de tussentijd via mijn Twitter of via de nieuwsmedia vernomen dat afgelopen zaterdag in de stad Balikpapan een enorm olievuur kon worden gadegeslagen waarbij een enorme zwarte wolk boven de stad uitsteeg. Het vuur ontstond vlak voor de olieraffinaderijen van Pertamina in het midden van de baai van Balikpapan. 4 personen werden gedood en één is nog steeds vermist. Een enorme olielekkage met een omvang van enkele duizenden hectares drijft nog steeds (4 april 2018) op het water. Aanvankelijk beweerde de staatsolie-onderneming Pertamina dat het brandstof was van een tanker die de brand veroorzaakte, maar na protesten en na politieonderzoek gaven ze enkele uren geleden (4 dagen later!) toe dat het hun 20 jaar oude pijpleiding was die onder de baai van Balikpapan olie vervoert uit het Paser Penajam Utara-district naar de raffinaderijen in Balikpapan. De pijplijn lekte olie.

Balikpapan view on the bay Balikpapan view on the bay 2

Lucht vervuiling

Overal in Balikpapan was de sterke misselijk makende lucht ruikbaar en volgens berichten in de lokale krant meldden honderden mensen zich met ademhalings- en andere gezondheidsklachten. Deze klachten hielden verband met het vuur en werden behandeld in het ziekenhuis. De minister van Milieu en Bosbouw stuurde een geïntegreerd team om te proberen de olievlek naar de Pertamina-raffinaderij te pompen, waar tot nu toe ongeveer 70 m3 van de lekkage is opgepompt.

Oil covering the leaves of mangroves near Balikpapan.
Met olie besmeurde mangrove bladeren dichtbij Balikpapan.
the very rare Irrawaddy dolphins burned in the flames
De zeer zeldzame Irrawaddy-dolfijnen kwamen om in de vlammen.

Milieu ramp

De baai van Balikpapan heeft een aantal van de best overgebleven mangrovebossen in Kalimantan en er is ook koraal in de wateren van de baai en een kleine populatie Irrawaddy-dolfijnen. Nog maar een paar weken geleden heb ik een half uur zitten kijken naar een groep van vier die wervelend en zwemmend bij onze boot rondzwommen op de exacte plek waar het enorme vuur ontstond. Ik was erg bedroefd toen ik de foto’s zag van een dode Irrawaddy-dolfijn met ernstige brandwonden die hoogstwaarschijnlijk zijn veroorzaakt door het olievuur. Hieronder een foto van de dolfijn en hoe de olieramp de onderste bladeren van de mangroven nabij Balikpapan heeft bedekt. Het is nog niet duidelijk wat de impact op de langere termijn op het ecosysteem zal zijn.

Hier zijn enkele foto’s van onze haven, normaal gesproken het toneel waar vele kinderen in het water springen om te zwemmen, wat voorlopig niet zal kunnen.

Balikpapan oil spill
De olieramp in Balikpapan
oil in front of the Arsari harbor
Olie voor de haven van Arsari

De foto aan de linkerkant is genomen één dag na de ramp en de foto rechts is olie voor de haven van Arsari, vier dagen later. De geur is nog overal en kan zelfs 25 kilometer verder in de baai van Balikpapan worden geroken.

oil slicks ten kilometres up the Bay of Balikpapan
Olievlekken tien kilometer verderop in de baai van Balikpapan

De noodzaak tot verandering!

Hier is een foto van olievlekken tien kilometer verderop in de baai van Balikpapan. Eindeloze rijen pontons brengen hier fossiele steenkool naar elektriciteitscentrales om de energie behoefte van deze groeiende natie te ondersteunen. Meer CO2 uitstoot met de dreiging van een wereldwijde ramp.

Nog maar tien kilometer verderop in de baai werkt Arsari Enviro Industri aan een duurzaam en energieproducerend herbebossingsproject in combinatie met het via biochar opslaan van CO2 in de bodem en het daardoor uit de atmosfeer verwijderen ervan. We beschermen ook de resterende goede mangroven en dieren in het wild en herstellen beschadigde mangrovebossen. Een groter contrast met de snelgroeiende, oude, op fossiele brandstoffen gebaseerde industrieën dicht bij de stad Balikpapan is nauwelijks denkbaar. Hopelijk zal deze ramp ervoor zorgen dat sommige besluitvormers de noodzaak van echte verandering beseffen. Een verandering waarbij de principes van de natuur worden gevolgd. De natuur kent het begrip afval namelijk niet.

Willie Smits
Arsari basis kamp
Baai van Balikpapan
4 April, 2018

Update over de olieramp in Balikpapan

Het is nu bijna twee weken na de grote brand en de enorme olieramp in de baai van Balikpapan. In de lokale kranten gaat de helft van het nieuws over de nasleep ervan. De staatsoliemaatschappij Pertamina heeft nu te maken met de gevolgen nadat zij hebben toegegeven dat hun pijpleiding is gescheurd en heeft geleid tot doden en een milieuramp. Samen met de gemeenteraad van Balikpapan inventariseren ze nu de schade die het gevolg is van de olieramp.

De impact op de mangroven is duidelijk zichtbaar, vooral voor de jongere bomen waarvan de meeste bladeren bedekt werden met olie. Tientallen mensen zijn betrokken bij het verwijderen van de duizenden dode jonge bomen omdat het vermoeden bestaat dat de olie gevaarlijke chemicaliën bevat. Pertamina verzamelt deze dode bomen en belooft hetzelfde aantal bomen opnieuw te planten. Ze hebben ook speciale materialen uitgedeeld om de olie van de andere getroffen mangrovebomen af te vegen in een poging om ze te redden. Deze extra grote poriënweefsels worden ook gebruikt om de fundamenten van de huizen af ​​te vegen die boven het water in de baai van Balikpapan zijn gebouwd.

Hoewel het water nu aanzienlijk helderder wordt, zie ik nog steeds als ik met het vliegtuig naar Balikpapan vlieg veel olievlekken op het water. De regering heeft de inwoners gewaarschuwd nog niet te zwemmen in de getroffen wateren. De krabben zijn begonnen met het graven van nieuwe gaten nadat ze aanvankelijk allemaal naar de oppervlakte kwamen en zeewormen vertonen meer activiteit. Maar de mensen die leven van het vinden van wormen die als visaas worden gebruikt, zeggen dat de wormen nog steeds bedekt zijn met olie en dat de vissen niet zullen bijten wanneer ze als lokaas worden gebruikt. Hierdoor is hun inkomen ernstig aangetast en hetzelfde geldt voor de 165 vissers die hun visnetten door het vuur verloren zagen gaan, en beschadigde boten, of gewoon niet uit kunnen varen om te vissen door de olievlekken. De rekening zal waarschijnlijk erg hoog zijn voor Pertamina.

Op zaterdag ging ik naar de mangroven bij ons herbebossingsproject in Arsari in de baai van Balikpapan en vond geen enkel bewijs van schade die verband zou kunnen houden met de olieramp. Laten we hopen dat er geen andere pijpleidingen zijn die 120 meter onder water verschuiven wat tot meer rampen kan leiden, en laten we hopen dat er echte lessen worden getrokken uit deze ramp. Een positief nevenaspect van deze ramp is dat iedereen nu spreekt over het belang van het mangrove-ecosysteem in de baai van Balikpapan als bescherming van de kust en de visserijsector. Ik hoop dat mensen zich dit zullen blijven herinneren …
15 april 2018. Willie Smits