Corona crisis raakt Masarang midscheeps

De Corona crisis treft ons allemaal en heel de wereld is al maandenlang in de ban van Covid-19. Ook Masarang Indonesia is zwaar getroffen en heeft dringend financiële hulp nodig. Hierbij een dankwoord van Willie Smits voor de al geleverde steun en een oproep voor aanvullende donaties aan Masarang.