Boltim: Nieuw natuurbeschermingsprogramma van Masarang op Sulawesi!

Boltim

In 2018 start Masarang een nieuw natuurbeschermingsprogramma op Sulawesi in het Boltim gebied. Dit gebied ligt zo’n 150 kilometer ten zuiden van Bitung, aan de oostkant van het eiland.

boltim
Het Boltim-gebied

Aanleiding

De eerste ideeën voor het project zijn ontstaan toen dorpshoofden uit de omliggende dorpen Willie Smits om hulp vroegen omdat zij bang waren voor overstromingen. Het gebied is van belang voor de bescherming van de lokale bevolking, en is vergelijkbaar met het Masarang berg-project bij Tomohon. Er spelen veel milieukwesties die moeten worden aangepakt en de ervaring die Masarang heeft is van groot belang.

Boltim village heads
dorfshoofden uit het Boltim gebied

Een gebied rijk aan endemische soorten van Noord Sulawesi. Masarang heeft in 2017 een aantal onderzoeken uitgevoerd in het gebied en wat blijkt:

Het is het laatste intact gebied waar alle belangrijke endemisch beschermde soorten Noord-Sulawesi nog steeds aanwezig zijn waaronder o.a. de kuifmakaak, de anoa, dwergbuffel,het spookdiertje, het hamerhoen, de civetkat en neushoornvogels. In het gebied heeft nauwelijks tot geen ontbossing plaatsgevonden, wel zijn er ook enige strikken gevonden wat duidt op stroopactiviteiten.

Plannen

Inmiddels zijn er plannen om samen te werken met de lokale regering en de lokale bevolking. In de plannen zijn opgenomen:

  • Het opzetten van een milieueducatiecentrum, en mogelijk het opzetten van een ecotoerismeprogramma ter ondersteuning van het lopende werk in Boltim;
  • Het opzetten van een bomenkwekerij voor herbebossing;
  • Het verzamelen van zeldzame plantsoorten uit het Boltim-bos om die ook op andere plekken uit te zetten;
  • Het stoppen van het stropen van wilde dieren;
  • Mogelijkheden onderzoeken voor een suikerpalmprogramma om inkomen voor de lokale bevolking te genereren;
  • Het plaatsen van ontgrendelkooien om dieren in gevangenschap in het gebied vrij te kunnen laten.

Waarom is het Boltim Ratakombot-gebied belangrijk

Het Ratakombot-bos beschermt het dorp Matabulu, en vermindert het overstromingsrisico in Nuangan. Er hebben al ernstige overstromingen plaatsgevonden waarbij doden in het dorp Matabulu zijn gevallen als gevolg van de kap van bos door het bedrijf PT Dinasti.

Nuangan heeft plannen om te investeren in visserij. Als het Matabula bos wordt gekapt zal als gevolg van erosie van de berghellingen en sedimentatie ervan in de haven, zowel de haven dichtslibben en zal er veel minder vis in zee zijn. Het Boltim project is een grootschalig project en zal de komende jaren veel inspanning vergen van de Masarang Stichting.
In de eerste week van augustus wordt met de gouverneur van het gebied overlegd over een een gebied van 2300 hectare.

De meest recente veldstudiegegevens laten zien dat er ook babirusa sporen zijn gevonden! Een sociale survey liet zien dat 100% van de mensen lokaal in de nabijheid van het gebied achter het project staan. En er worden veel suikerpalmen aangetroffen!

Wij houden u op de hoogte!

nuangan vanaf boltim gebied
Zicht op Nuangan vanaf het boltim gebied