Bezoek van Seatrack en de politie aan Tasikoki

Op 19 februari hadden we ons eerste bezoek van SeaTrack, een bedrijf dat luxe cruises door de Indonesische archipel regelt. Ze zullen de Bitung-haven bij Tasikoki gebruiken als een van de ankerplaatsen en vragen of hun rijke klantenkring Tasikoki een paar uur vanaf hun boot kan bezoeken in ruil voor een genereuze donatie aan de dierenverzorging. Adrienne Watson van Masarang Hong Kong communiceerde meer dan een jaar met de organisatie om het te organiseren, wat leidde tot het daadwerkelijke bezoek. Alle bezoekers waren erg enthousiast over het centrum, onze zorg voor de dieren en betrokken bij het verrijken van de dieren waarvan ze konden zien dat ze zelf door de dieren werden gebruikt.
We hadden de lokale politie gevraagd om ons tijdens het bezoek te helpen en ze waren meer dan bereid. Eigenlijk was het hoofd van de politie zo nieuwsgierig dat hij zich liet zien nadat de bezoekers waren vertrokken om te horen waarom deze luxe boot geïnteresseerd was in het werk van Masarang Foundation in Tasikoki. Natuurlijk maakten Simon Purser en ik meteen van de gelegenheid gebruik om erop te wijzen hoe gevaarlijk de smokkel van dieren in het wild was, omdat de huidige pandidische Covid-19-virus hoogstwaarschijnlijk ook afkomstig was van gesmokkelde dieren in het wild, mogelijk schubdieren uit Indonesië. We maakten een diepe indruk en de politieagenten beloofden allemaal dat ze ons werk zouden steunen en de monitoring van de smokkel van wilde dieren zouden intensiveren en ons zouden melden wanneer ze iets ontdekten.